Oh, zit dat zo…!
(O ja, zo zat dat…!!)dosa-logo

Het onderwerp van deze keer: de DOSA

De laatste paar maanden hebben ze verschillende keren de media gehaald: vermiste duikers. Het zijn opvallende berichten en je omgeving is steeds vaker van mening dat duiken een gevaarlijke sport is… Maar is dat ook zo?! En hoe zit dat dan met andere sporten?
De DOSA kan ons hier meer over vertellen…

Wat is de DOSA
DOSA is een afkorting en staat voor Duikongevallen Statistiek en Analyse. De DOSA (http://www.duikongevallen.nl) is ontstaan op initiatief van de Werkgroep Ongevallengrafiek 2007 Registratie (WOR) van de Nederlandse Onderwatersport Bond. De DOSA maakt gebruik van faciliteiten geboden door de NOB en is een samenwerkingsverband van vele duikorganisaties die in Nederland actief zijn.
Zij verzamelt de informatie van alle duikongevallen, van een ‘pleister plakken’ tot overleden duikers en brengt dit in kaart. Daarnaast analyseren ze de oorzaak, maar vooral ook welke verbeterpunten hieruit te leren zijn. Menigmaal heeft het al geleid tot aanpassen van duikvoorschriften, lesmateriaal en technische aanpassingen of zelfs terugroepen van apparatuur.
Door samenwerking met soortgelijke groepen in onze omringende landen, wordt de totale omvang van de informatie en daaruit voortvloeiende analyses en conclusies steeds waardevoller.
 
Duikincidenten, ongevallen en statistieken
Uit DOSA cijfers van 2006 blijkt dat er dat jaar ca. 500.000 duiken werden gemaakt. Er waren toen 80 meldingen; 12 incidenten en 68 ongevallen, waarvan 3 dodelijke.
De DOSA is bezig met een vernieuwing van de site, waardoor momenteel niet alle informatie beschikbaar is. Op verschillende plaatsen wordt gemeld dat de afgelopen jaren het aantal ongelukken en incidenten in de duiksport afneemt. De laatste cijfers uit 2011 geven in totaal 45 meldingen; 15 incidenten en 30 ongelukken, waarvan wel 9 fataal waren.

Hoe zit dit met andere sporten?sportblessures
Als bovenstaande aantallen uitgezet wordt tegen de SpoedEisendeHulp blessures van andere populaire sporten, ontstaat een iets duidelijker beeld. Doordat de getallen in de tabel een andere bron en niveau van melding hebben zijn moeilijk 1 op 1 met elkaar te vergelijken, maar wel te gebruiken als indicatie. Ten opzichte van andere populaire sporten wordt de duiksport beperkt uitgevoerd, bv. ca. 500.000 duikuren (incl. op- en afbouw) tegen 160.000.000 uren voor voetbal. Daarentegen zijn er in 2007 bij voetbal 47.000 behandelingen op de EHBO tegenover 68 ongevallen voor duiken.

Analyse
Zoals gezegd biedt de site momenteel maar een beperkte hoeveelheid publiek toegankelijke informatie. Uit de beschikbare data over incidenten en ongevallen en eerder gevoerde gesprekken met de DOSA, komen de volgende punten als regelmatig terugkerende oorzaak naar voren:
- Medische problemen als hartfalen, deze hadden zich boven water bij grotere inspanning ook voor kunnen doen;
- Duiken op grotere dieptes, waarbij (gewenst of ongewenst) een noodopstijging of meer dan standaard fysieke inspanning heeft plaatsgevonden;
- Duiken en alcohol gebruik, voor of na de duik, geeft een vergrote kans op decompressieziekte;
- Technisch falen van apparatuur of uitrusting door onjuiste montage en/of slecht onderhoud en afdrijven de oorzaak zijn van de meeste incidenten.

Maar DOSA is ook
De DOSA bestaat uit ervaren duikers die door het vakgebied waarop zij werkzaam zijn goede onderzoekers zijn voor alle belanghebbenden. Zij kunnen daardoor de ongevallen op een goede manier registreren en analyseren.?Daarnaast blijkt steeds vaker dat slachtoffers van en/of betrokkenen bij een duikongeval behoefte hebben aan een gesprek over de gebeurtenissen. Het zijn vaak traumatische ervaringen en soms blijven zaken onduidelijk. De DOSA laat de betrokkenen dan niet in de kou staan en helpt met raad en daad. Dat kan zijn door een gesprek over de gebeurtenissen, maar ook via een doorverwijzing naar andere deskundigen. Nazorg is geen directe taak van de DOSA.

Is duiken gevaarlijk?
Met alle informatie die de DOSA ter beschikking heeft, zijn ze duidelijk in hun stelling: Duiken is een veilige sport. In vergelijking met andere sporten is het aantal ongevallen minimaal.
Een duiker begeeft zich in een omgeving die niet zijn natuurlijke habitat is, dmv. perslucht wordt het mogelijk toch onder water te verblijven. Door het de juiste aandacht tijdens de opleiding te geven en door gebruik making van heldere afspraken en richtlijnen, zoals bijvoorbeeld het buddy-systeem, wordt de kans op ongelukken bij een probleem tot een minimum terug gedrongen.
Natuurlijk blijft het aan de duiker zelf om de risico’s in te schatten en zichzelf de vraag te stellen of de duik (op dat moment) gemaakt gaat worden…

Tot slot
Bij Hillstreet Blues zeiden ze het al: “Let’s be careful out there!”
Daar voeg ik aan toe: “Let’s have fun, Let’s dive!”

Veel duikplezier, Sikkie
lets dive kader120