Gratis flessen vullen voor Delta Duikteamledendeltavulstation

Delta Duikteam heeft zijn eigen vulstation en op de volgende tijden kunnen leden gratis hun flessen laten vullen:
DINDAG van 19:30 uur 21:30 uur via volgend vulverzoek 
Met een clubduik (in overleg met de clubduikcoƶrdinator)
Overige tijden in overleg met de vulcommissie.

Vullocatie:
Clubgebouw
Delta Duikteam! Rekere 2.0, Drechterwaard 16 in Alkmaar.