Agenda

Lid worden van Delta Duikteam

Wie is er online

We hebben 126 gasten en geen leden online

DELTA logo transparant

Algemen Ledenvergadering, 7 juni 2019

Beste Delta leden,alv

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering.

Datum: 7 juni 2019
Tijd: 20.00
Agenda:

Algemene Ledenvergadering 2019
1 Opening door de voorzitter
2 Vaststellen Notulen Algemene Ledenvergadering van 6 april 2018
3 Ingekomen stukken
4 Presentatie jaarverslag over 2018
5 Verslag Opleidingsteam
6 Verslag Evenementencommissie
7 Presentatie financieel verslag over 2018
8 Verslag van kascommissie en vaststellen boekjaar 2018
9 Jaarplan 2019 en zoektocht locaties
10 Stemming compressor
11 Vaststellen begroting 2019 en contributie 2020
12 Aanpassingen huishoudelijk reglement
13 Verkiezing bestuursleden
14 Vaststelling aantal bestuursleden
15 Verkiezing kascommissie
16 Rondvraag
17 Sluiting van de Algemene Ledenvergadering

Op de ALV zal er weer een verkiezing zijn voor bestuursleden. Zoals jullie weten, draait het bestuur met 4 bestuursleden in plaats van 5. Het is de uitdrukkelijke wens om weer te besturen met 5 personen.

Statutair treden de volgende bestuursleden af:
- Roy Ceelie
- Joyce van Gerwen
Roy is herkiesbaar om met veel plezier nog een termijn te vervullen.
Om weer tot een bestuur van 5 te komen, zal er daarom een verkiezing zijn voor 3 bestuursleden.
Bij het bestuur hebben 2 kandidaten zich gemeld:
- Mirjam Lepeltak
- Anouk Schouten
Wil je jezelf kandidaat stellen, meldt het bij secretaris@deltaduikteam.nl. Je aanmelding ontvangen wij graag voor aanvang van de ALV. Heb je vragen of wil je informatie hebben over het bestuurslid zijn, laat het ons weten.

Wij kijken uit naar jullie komst.

Namens het Bestuur.

Met vriendelijke groet,
Richard Rohlof

Secretaris
Delta Duikteam

Facebook