Oh, zit dat zo…!

(O ja, zo zat dat…!!)

Het onderwerp van deze keer: Duikverzekeringen

Zoals bekend heb ik eind vorig jaar een serieus duikongeluk meegemaakt. Vooraf dacht ik (voldoende) goed verzekerd te zijn, toen de rekeningen echter binnen kwamen en ik de kleine lettertje goed bekeek was het een groot vraagstuk geworden. Lange tijd is het onduidelijk geweest of, en zo ja hoeveel van de nu in totaal €28.000 (!!) aan kosten door een verzekeraar vergoed zou worden. En dat is een zorg die je er op dat moment niet bij wilt hebben…

Inmiddels zal, mede dankzij de tussenkomst van John Schox, in principe alles vergoed worden ;-)

In deze editie wil ik ingaan op wat, wel/niet verzekerd is en wat je eraan kunt doen om je hiervoor in te dekken.

Ongevallen verzekering – basisdecotank

De basisverzekeraar heeft als verplichting om iedere medische zorg die noodzakelijk is om erger te voorkomen te vergoeden. Dit houdt dus in dat alle kosten tot het keerpunt van ziek worden na bv. een duikongeval vergoed worden. Denk hierbij aan eerste hulp ter plaatse, transport, ziekenhuis en ook de decompressietank (deco-tank). Deze laatste t/m het punt dat er geen ‘schadeveroorzakende’ stikstof meer in het lichaam is…

Het CVZ ( College voor zorgverzekeringen ) daneuropeheeft in februari 2009 een standpunt uitgebracht over de vraag of hyperbare zuurstofbehandeling conform de stand van de wetenschap en praktijk is, en daarmee zorg dat onder de basisverzekering valt. En dat is het. Dit betekent dus dat ook de aanvullende deco-tank behandelingen tbv. versnelde/betere genezing door de basisverzekering vergoed worden.

Voorwaarde voor beide bovenstaande stellingennoblogo is dat de deco-tank-behandelingen door niet-particuliere instellingen worden uitgevoerd… Voor onze omgeving zijn dat Den Helder (DMC), AMC te Amsterdam, Antwerpen Hyperbaar Centrum en Zeebrugge (dus waarschijnlijk niet de nieuwe tanks in Goes en Sneek).

Ongevallen verzekering – aanvullend

De deco-tanks in het buitenland zijn vaak in schoxparticuliere handen en na een ongeluk heb je meestal geen keuze waar je naartoe gebracht wordt en daarmee is het niet altijd een feit dat het vergoed wordt uit je basis verzekering. Met een goede aanvullende (duik)verzekering kun je deze onverwachte verrassing voorkomen…

Vaak moet je in het buitenland eerst je duikverzekering tonen (of ter plaatse af sluiten ;-) voor je mee kunt doen aan een duik.

Naast de deco-tank behandelingen moet je ook voorbereid zijn op andere (niet-)medische problemen, al dan niet ontstaan door een duikongeluk. Standaard zijn de kosten in het buitenland niet gedekt. En hoe is het geregeld bij overlijden of (blijvende) invaliditeit.

Een aantal verzekeringsmaatschappijen zien de duiksport niet meer als gevaarlijke sport. Als de polis daar niet zwart-wit in is (bv. de uitsluiting “de beoefening van gevaarlijke sporten zoals vechtsporten, alpinisme, alsmede andere sporten die een meer dan normaal risico met zich meebrengen”), vraag dit dan expliciet na bij je verzekering!

Onderstaand een globaal overzicht van bekende verzekeringen.bijnakapot

  • NOB lidmaatschap: € 5.000 deco-tank; bij overlijden €4.538 en bij invaliditeit maximaal € 22.689.
  • DAN Sport Brons: geneeskundige kosten o.a. deco-tank tot € 50.000; verder beperkt.
  • DAN Sport Zilver: geneeskundige kosten volledig; verschillende extra kostenvergoedingen
  • Schox duikverzekering: geneeskundige kosten in NL € 4.000, in het buitenland volledig vergoed; bij overlijden € 15.000; bij invaliditeit € 60.000.

Reis- en aansprakelijkeidverzekering

Duikspullen zijn vaak kostbare artikelen, vermissing of beschadiging kan al gauw oplopen tot hoge kosten. Is er iemand waarop je de schade kunt verhalen, of is het je ’eigen’ schuld?

Vaak worden er, aan waarde, meer duikspullen meegenomen (op vakantie) dan er binnen de (reis)verzekering valt. Je moet je ook afvragen hoe je verzekering geregeld is als er geen ‘officiële’ reis gemaakt wordt, bv. bij een clubduik of een vakantie in eigen land?

Ook al zijn er globale richtlijnen voor de mate van afschrijving van een artikel, kan het wenselijk zijn te kiezen voor een verzekering met een minder snelle afschrijvingsmethode.

Tot slot kun je jezelf afvragen of de verzekering alleen het duikgedeelte moet dekken, of dat hij compleet moet zijn, alleen voor jezelf of het hele gezin en alleen voor een korte periode of het hele jaar door…

Kortom te veel punten om nu in detail op in te gaan of een advies te geven. Wel kan ik melden dat er in de praktijk bij ‘gewone verzekeringen’ die ook duiken ondersteunen discussies kunnen ontstaan over het al dan niet vergoeden van een duik-declaratie. Bij een ‘echte duikverzekering’ is die kans kleiner. Kijk voor meer informatie op de volgende locaties voor de beste verzekering voor jou:

Veel duikplezier, Sikkie
lets dive kader120